iMode je kreativna spletna agencija, s poudarkom na spletni prodaji. Naša strast, da pomagamo malim in srednje velikim podjetjem, je prerasla v strateško marketinško podjetje za celovite spletne storitve in rešitve. Smo ekskluzivni zastopnik in razvijalec nakupovalne platforme CS-Cart za Adria regijo ter licencirani Google Streer View Photographer. Med prvimi na trgu smo pričeli z interaktivnimi rešitvami, kot so AR, 3D izrisi poslovalnic, 360° virtualni virtualni prodajno-predstavitveni saloni. Naše poslanstvo je vedno zagotoviti najvišjo kakovost izdelkov in storitev našim naročnikom. Vsak naročnik, s katerim sodelujemo, postane del naše ekipe, saj tako gradimo obojestransko koristne odnose, ki prinašajo uspeh.</>

iMode d.o.o.
Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana

E-mail: info@imode.si
Tel.: 01 810 93 12
Gsm.: +386 51 625 158

 

© 2020 – iMode d.o.o. – Splošni pogoji

Image Alt

Splošni pogoji

1. VAROVANJE ZASEBNOSTI

iMode spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljalec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani, je podjetje Imode, d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, matična številka: 3989020 (v nadaljevanju upravljalec osebnih podatkov). Posameznik dovoljuje upravljalcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje ob prijavi na brezplačni demo preizkus, ob prenosu publikacij ali v ostalih primerih, ko vpiše svoje osebne podatke na spletno stran www.imode.si, za namene obveščanja o storitvah in novicah povezanih s podjetjem iMode ter za publikacij ali izpolnitev drugih storitev, na katere se preko spletne strani prijavlja posameznik.

Posameznik, ki dostopa do spletnih strani upravljalca osebnih podatkov ter na njih izpolni spletni obrazec s svojimi podatki, se strinja, da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca za nakup ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku.
Podatke, pridobljene za zgoraj opredeljene namene, lahko upravljalec osebnih podatkov posreduje zunanjim administratorjem sistema ter drugim osebam, ki dostopajo do podatkov v imenu in na račun upravljalca osebnih podatkov.

Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljalec ne bo izvedel prenosa publikacij ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja posameznik oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani ter pripravil prilagojene ponudbe posamezniku. Če posameznik ne želi, da mu upravljalec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani, lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljalca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov info@imode.si.

iMode ne bo preverjal, urejal ali razkrival vsebine spletnih strani uporabnikov, razen v primeru, da mu tako veleva zakon ali če bo to potrebno da: (i) se zaščitijo interesi in pravice podjetja ali da (ii) se popravijo in odpravijo težave pri programski opremi ali storitvah.

2. GARANCIJSKA IZJAVA

Kot uporabnik storitev iMode se strinjate, da vse storitve uporabljate na lastno odgovornost. Storitve so na voljo po načelu  “kot so na razpolago”. iMode ne ponuja nobene garancije, da bodo storitve popolnoma ustrezale vašim zahtevam in potrebam ali da bodo storitve na voljo brez prekinitev – časovnih, varnostnih in brez napak. Prav tako iMode ne ponuja nikakršne garancije za točnost ali zanesljivost vseh, skozi storitve pridobljenih informacij ali da bodo programske napake takoj odpravljene. Zavedati se morate, da vse podatke/datoteke prenašate skozi iMode storitve na svoj računalnik na lastno odgovornost in boste za morebitne izgube podatkov, ki bodo posledice takšnega prenosa, odgovorni sami.

Nobeno ustno ali pisno zagotovilo, ki ga pridobite od podjetja iMode, vam ne more jamčiti garancije, o kateri je govora v tem členu.

3. ODGOVORNOST, ZAVAROVANJE

iMode ne prevzema odgovornosti za:
(i) Nobeno neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki jo povzroči uporaba ali neuporaba iMode storitev.
(ii) Nobenih stroškov, ki ji povzroči nakup storitev ali sredstev, prejemanje sporočil ali transakcij, v katere ste se vključili s pomočjo iMode storitev.
(iii) Nepooblaščen dostop do uporabnikovih prenosov ali podatkov, skupaj in ne samo s škodo ali izgubo dobička.
(iv) Izjave ali obnašanje tretjih oseb, ki so vključeni v storitve iMode.

4. POLITIKA VRAČIL PLAČIL S KREDITNO KARTICO (potrebujemo?)

Naročnik lahko storitve iMode plačuje s kreditno kartico (npr. naročilo domene, plačilo mesečne naročnine ipd). Vsa vplačila vplačana preko kreditne kartice se smatrajo kot končna in naročnik ni upravičen do povračila za storitev, ki jo je s plačilom že aktiviral. Primer: naročnik, ki naroči domeno in za plačilo uporabi kreditno kartico, nato pa si v nadaljevanju premisli in želi preklicati naročilo, ni upravičen do vračila vplačanega zneska.

5. ZAKONI

Pogoji sodelovanja so odvisni od zakonov in drugih elementov prava RS.